เวย์โปรตีน อาหารเสริมช่วยสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ

เวย์โปรตีน (Whey Protein) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในวงกลมการออกกำลังกายและการสร้างกล้ามเนื้อ โปรตีนเป็นส่วนสำคัญของอาหารที่ช่วยในการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือเพิ่มกล้ามเนื้อ